20 Sie 2016

If You’re Going Through Hell, Keep Going: Non-linear Effects of Financial Liberalization in Transition Economies

Czy zwiększenie poziomu i tempa liberalizacji finansowej podczas transformacji naraziło kraje na kryzysy? A jeżeli kryzys wybuchł, to czy liberalizacja uczyniła więcej szkody czy pożytku?

 

Opierając się na bazie danych na temat 28 gospodarek w procesie transformacji systemowej, Christopher A. Hartwell szuka odpowiedzi na te pytania w oparciu o szereg ekonomicznych wskaźników, takich jak oszczędności i rozmiar sektora prywatnego. Rezulaty dowodzą, że chociaż liberalizacja może początkowo zwiększyć prawdopodobieństwo kryzysu, to przy wyższych stopniach otwartości finansowej prawdopodobieństwo to gwałtowanie spada. Ponadto, korzyści z liberalizacji w różnych aspektach przeważają nad ryzykiem związanym z pośrednimi stopniami liberalizacji.

 

 

Artykuł ukazał się w Emerging Markets Finance and Trade i jest dostępny tutaj.