Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, funkcjonowanie przedsiębiorstw, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, Zeszyty mBank-CASE

Doświadczenia w restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej