Czy w mieście można wytwarzać zdrową i smaczną żywność? Zapraszamy na warsztaty!

Zapraszamy na warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla dzieci w ramach projektu Urban Stormwater Aquaponic Garden Environment.

Głównym tematem zajęć będą miejskie osiedla akwaponiczne, czyli obszary położone nad rzeką i intensywnie zabudowane obiektami mającymi umożliwiać produkcję żywności oraz wymianę produktów między mieszkańcami. W trakcie warsztatów dzieci zostaną poproszone o stworzenie takiego osiedla. Następnie omówimy przygotowane przez dzieci prace, podzielimy się swoimi przemyśleniami i... wraz z uczestnikami zmienimy przyszłość!

Warsztaty odbedą się 21 maja 2022 o godzinie 11:00 w salach warsztatowych w budynku przed wieżą ciśnień przy MPWiK, ul. Na Grobli 14, Wrocław.
 
Spotkanie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
 
 
Filmiki zapraszające na warsztaty:
 
 

Urban Stormwater Aquaponic Garden Environment (2)

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu USAGE – Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment, którego celem jest opracowanie i budowa dwóch instalacji akwaponicznych we Wrocławiu i w Oslo. Instalacje będą połączone z systemem zbierania i oczyszczania wód opadowych. Projekt skupia się na budowie wielofunkcyjnej przestrzeni, w której zwierzęta i rośliny będą ekologicznie utrzymywane uwzględniając oszczędność wody.

Przestrzeń spełni rolę zielonego azylu w centrum miasta, gdzie będzie można znaleźć informacje o produkcji ekologicznej żywności. Rolą farmy akwaponicznej w centrum miasta przyszłości będzie zapewnienie świeżej żywności lokalnej społeczności, skrócenie łańcucha dostaw i ograniczenie śladu węglowego.

USAGE jest projektem pilotażowym, który zapewni wartość analityczną i edukacyjną. Na obu farmach zostaną przeprowadzone analizy, aby sprawdzić potencjał komercyjny projektu. Plan skalowania instalacji zostanie opracowany tak, aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły go zaimplementować. Projekt zakłada również aspekt społeczny – farmy będą miejscem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań w zielonej przestrzeni miejskich osiedli.

Więcej informacji o projekcie: http://urbanras.eu