06 Lut 2007

Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Szansa czy konkurencja dla Polski?

Streszczenie

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej było tematem 88. seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w styczniu 2007 r. Organizatorzy zaprosili do wygłoszenia referatów: Wojciecha Paczyńskiego i Mateusza Walewskiego, ekspertów CASE; Jacka Wojciechowicza z Banku Światowego oraz Ewę Sadowską-Cieślak, doradcę prezesa NBP, współpracownika CASE, konsultanta OECD.