Nauka:

Politologia – magister
Studia Wschodnie – magister

Języki:

polski (ojczysty);

angielski (biegły);

rosyjski (średniozaawansowany)

Aleksandra Gryźlak-Chrząstek

Kierownik do spraw administracyjnych i HR

Aleksandra Gryźlak-Chrząstek jest w CASE odpowiedzialna za organizację i koordynację zasobami ludzkimi, zadaniami administracyjnymi i procedurami biurowymi. Ponadto pełni rolę asystentki zarządu.

Posiada doświadczenie zawodowe w administracji w sektorze publicznym i prywatnym, w szczególności w instytucjach związanych z nauką i projektami badawczymi. Przed dołączeniem do Zespołu CASE Aleksandra pracowała m.in. w Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego. Dwa lata spędziła w Gruzji, jako sekretarz Stacji Kaukaskiej UW na Uniwersytecie w Tbilisi.

Jest absolwentką studiów magisterskich - politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz „Studiów Wschodnich” na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się historią i współczesnością krajów Europy Wschodniej, w szczególności państw kaukaskich.