Ahmed Ghoneim


Doświadczenie:

Obecne stanowisko:

  • CASE Fellow,
  • profesor, Katedra Ekonomii, Fakultet Ekonomii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Kairze,
  • konsultant ekonomiczny dla organu nadzorującego regulacje wodne oraz ścieków w Egipcie (projekt WWSPR).

Poprzednie stanowiska:

  • dyrektor zarządzający, Centrum Europeistyki, Uniwersytet w Kairze (2006-2008),
  • konsultant dla projektów realizowanych m.in. przez USAID, GTZ, UNDP, DFID, World Bank.

Wykształcenie:

  • doktorat, ekonomia, Graduate School for Middle East Studies,
  • studia magisterskie, ekonomia rozwoju, Instytut Nauk Społecznych, Haga, Holandia.

Języki:

arabski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (biegły), francuski (dobry).

 

Wybrane publikacje

  "Can Trade Policy Save Egypt from the World Food Crisis?", Paper submitted to Social Contract Center Project, Information and Decision Support Center, Cabinet of Prime Minister, 2008
    "The Political Economy of Trade Policy in the Middle East and North Africa: A Study of Selected Sectors in Egypt and Morocco", ERF Research Report No. RTTR 2008
    "Competition, Competition Policy and Economic Efficiency in the MENA Region: The Case of Egypt", in Khalid Sekkat (editor), Competition and Efficiency in the Arab World,  New York: Palgrave, Macmillan, 2008
    "Trade relations Between the European Union and the Southern Mediterranean Countries: Prospects for Export Based on the Enlargement of the European Union, the New Neighbourhood Policy and the Barcelona Process in Franco Praussello (editor), Sustainable Development and Adjustment in the Mediterranean Countries Following the EU Enlargement. Franco Angeli - Milan, 2006
    "Trade Relations between the EU and North Africa", Chapter 10 of  the 2002/2003 The Arab World Competitiveness Report, Oxford: Oxford University Press printed for the World Economic Forum, 2003

 


Zaangażowanie projektu: ekspert