06 Kwi 2018

25 lat reform w krajach postsocjalistycznych

Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawia analizę autorstwa Oleha Havrylyshyna (CASE Fellow), Xiaofana Menga i Mariana L. Tupý'ego pt. „25 lat reform w krajach postsocjalistycznych”, która opisuje ogromne różnice w wynikach społeczno-gospodarczych tych krajów i wyjaśnia przyczyny owych różnic.

Ołeh Hawryłyszyn i współautorzy analizy dochodzą do następujących głównych wniosków:

  • Dane EBOiR wskazują na ogromne rozbieżności we wzroście gospodarczym między krajami najbardziej zaawansowanymi w rynkowych reformach, takimi jak Polska a krajami, które opóźniły reformy i/lub robiły je powolnie.
  • W krajach, które dokonały największej liberalizacji gospodarki, najbardziej wzrósł także PKB na mieszkańca, osiągnięto najlepsze wyniki indeksu rozwoju społecznego (HDI), najmniej zaś wzrosły nierówności dochodów.
  • W krajach, które nie przeprowadziły szybkich i szeroko zakrojonych reform, dochodziło zazwyczaj do powstania grupy oligarchów, którzy zdobyli swoje majątki dzięki powiązaniom politycznym i którzy używają nieprzejrzystych metod wpływania na politykę, chroniąc swój podobny do monopolu status oraz utrudniając powstanie prawdziwie otwartej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

Angielska wersja publikacji została wydana w 2016 przez CATO Institute. Tłumaczenie polskie zostało opatrzone wstępem dr. hab. Andrzeja Rzońcy, prof. SGH.

Źródło: FOR

 

Czytaj Analizę