Data i lokalizacja:
15 Marzec 2018
Centrala mBank
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

Seminarium mBank – CASE

155. Seminarium mBank – CASE pt. Finansowanie trwałego wzrostu gospodarczego (sustainable growth) w Europie – dyskusja na kanwie rekomendacji raportu grupy ekspertów Komisji Europejskiej

Fundacja mBank i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

mają zaszczyt zaprosić

na
155. Seminarium mBank – CASE:

Finansowanie trwałego wzrostu gospodarczego (sustainable growth) w Europie – dyskusja na kanwie rekomendacji raportu grupy ekspertów Komisji Europejskiej

 

Wystąpienia w panelu:

Dlaczego ‘sustainable growth’ nie jest chwilową modą i jakie ma to konsekwencje dla sektora finansowego?

dr Maciej Bukowski, prezes zarządu WiseEuropa - Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Europejskich

 

Główne rekomendacje Raportu nt. finansowana zrównoważonego rozwoju.

        dr Mieczysław Groszek, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

 

Sektor finansowy wobec polityki środowiskowej - neutralność nie znaczy obojętność.

       Dariusz Winek, członek grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. wsparcia finansowania gospodarki o obiegu  zamkniętym 

 

Seminarium odbędzie się 15 marca 2018 r. (czwartek) w godz. 15:00–17:00

w centrali mBanku S.A., sala nr 5.3, V p., przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.
 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SEMINARIUM

 

O seminarium

Finansowanie trwałego rozwoju (ang. sustainable growth) staje się jednym z głównych długookresowych priorytetów Unii Europejskiej. Jest to kolejny krok po ogólnym sformułowaniu wyzwań rozwojowych pojawiających się w perspektywie kilku następnych dekad (ujętych w dokumencie Energy and Climate Framework 2030). Poszukiwanie nowych źródeł finansowania oraz reorientacja już istniejących jest wyrazem przejścia od "ideologicznego" czy wizjonerskiego etapu do praktycznych instrumentów jej realizacji. Taki charakter ma raport przygotowany przez grupę ekspertów powołanych przez Komisję Europejską w końcu 2016 r. Opublikowane w styczniu br.  rekomendacje  (w raporcie pt.  Financing a Sustainable European Economy*) pokazują skomplikowany, kompleksowy, ale też realizowalny charakter transformacji dotychczasowego modelu rozwoju gospodarczego w kierunku tego, co jest określane jako trwały rozwój gospodarczo-społeczny (ang. sustainable development).

Seminarium jest poświęcone prezentacji wybranych rekomendacji Raportu przez członka grupy ekspertów KE, dra Mieczysława Groszka oraz ich dyskusji, którą w panelu przedstawią dwaj pozostali mówcy. Dr Maciej Bukowski uzasadni, dlaczego konieczność wzrostu sustainable w Europie jest bezdyskusyjna i wyjaśni, jakie będą konsekwencje tego dla działalności sektora finansowego. Dariusz Winek podejmie kwestię  włączenia sektora finansowego do działań pro środowiskowych. Odwoła się także do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i jej finansowania (agenda europejska).

*https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf

 

Dr Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa - Fundacji Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Równocześnie pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS – Instytutu Badań Strukturalnych. Współautor wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

Dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. W latach 1973–1991 pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Ekonomii. Od 1990 roku związany z bankowością. Pełnił funkcję m.in. wiceprezesa zarządu w Banku Własności Pracowniczej S.A. (dziś Bank Nordea Polska S.A.), prezesa Polskiego Banku Rozwoju S.A., wiceprezesa BRE Banku S.A. oraz dyrektora generalnego, a następnie prezesa MHB Mitelleu-ropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem. W latach 2002–2010 prezes zarządu BRE Leasing Sp. z o. o. W 2010 -2107 wiceprezes Związku Banków Polskich. Autor wielu publikacji naukowych oraz ekspertyz z zakresu bankowości i finansów. Kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1992–1993).

Dariusz Winek, dyrektor Departamentu Controllingu Banku Pocztowego S.A. W latach 2016-2017 dyrektor zarządzający ds. strategii i ekologii w Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas. Z Bankiem BGŻ związany od 2003 r., w latach 2006–2015 jego główny ekonomista. Aktualnie członek grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. wsparcia finansowania gospodarki o obiegu zamkniętym.  Był Stypendystą m.in. Fundacji Nauki Polskiej oraz Dekaban-Liddle na Uniwersytecie w Glasgow. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń w zakresie ekonomii i biznesu, m.in. IESE Business School w Barcelonie, Harvard Business Review Polska, czy programu rozwoju talentów grupy Rabobank. Publicysta ekonomiczny, od 2006 r. w Loży Komentatorów miesięcznika Bank. Pisywał również do Rzeczpospolitej, Parkietu, Gazety Bankowej.

 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

 sustainable growth

Zdjęcie: geralt, Pixabay