James Cabot


Doświadczenie:

  • Corporate Development Manager, Southorth International Group (styczeń 2014–obecnie),

Poprzednie stanowiska:

  • współpracownik, Departament Fuzji i Przejęć, Bank of America Merrill Lynch, Nowy Jork (lipiec 2011-wrzesień 2013),
  • Summer Associate, Bank of America Merrill Lynch, Nowy Jork, (lipiec 2010-sierpień 2010),
  • Wiceprezes, CASE (wrzesień 2006- czerwiec 2008),
  • Project Manager, CASE (maj 2005-sierpień 2006).

Profil online:
www.linkedin.com