13 Lut 2023
Development Assistance, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services

Ekonomiczne priorytety dla powojennej Ukrainy

"Ekonomiczne priorytety dla powojennej Ukrainy" - najnowszy raport CASE i CASE Ukraine 

Ukraina jest znakomitym przykładem państwa, gdzie nawet niewielkie reformy mogą mieć bardzo znaczące skutki. Po raz pierwszy zaatakowana przez Rosję w 2014 r., Ukraina w 2022r. jest już innym państwem, bardziej odpornym i sprawniejszym. Ukraina wciąż stawia opór rosyjskiemu najeźdźcy, lecz wydaje się, że nie jest za wcześnie na rozważania nad tym, jak kraj ten może kontynuować proces reformatorski by stać się państwem niezależnym od Rosji, silnym ekonomicznie oraz stanowiącym modelowy przykład reform. 

Proponowane sposoby na osiągniecie tych celów zostały zawarte w raporcie “Economic Priorities in Post-war Ukraine", stanowiącym ekonomiczną mapę drogową dla Ukrainy. Eksperci CASE i CASE Ukraine oraz światowej klasy doradcy polityczni, dzięki wsparciu finansowemu europejskich i amerykańskich darczyńców, stworzyli raport skoncentrowany na kluczowych reformach. Reformy te pomogą w rekonstrukcji powojennej Ukrainy oraz wesprą jej wysiłki na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. 

Przez ponad 30 lat niepodległości Ukraina rozpoczęła niemal wszystkie niezbędne reformy by zbudować i wspierać rozwój gospodarki rynkowej. W 2014 podpisano z UE układ stowarzyszeniowy, a od tego czasu w zakresie reform dokonano znacznego postępu. Jednakże szereg reform nie zostało zrealizowanych, a celów osiągniętych, jak wprowadzenie zasad praworządności czy wspierania konkurencji w sektorze prywatnym. Przed wojną udało się wprawdzie osiągnąć pewien postęp w reformach instytucjonalnych, ale przed Ukrainą droga była jeszcze daleka. 

Raport wskazuje na złożone zadania, jakie stoją przed Ukrainą. Główne wyzwanie stanowi praworządność. Zespół ekspertów proponuje mechanizm przeprowadzenia transformacji Ukrainy w państwo prawa, ze sprawnym wymiarem sprawiedliwości, przestrzegające zasad prywatnej własności, wzmacniające konkurencję w sektorze prywatnym. Eksperci rozważają, w jaki sposób rząd Ukrainy może pozyskiwać środki i odbudowywać kraj po wojnie, angażując wsparcie finansowe płynące z Unii Europejskiej oraz innych podmiotów międzynarodowych.  

Ostateczny koniec wojny dałby szansę Ukrainie na wyjątkowy skok naprzód w procesie integracji europejskiej i zakończenie reform instytucjonalnych.  Bezprecedensowe poparcie społeczeństwa dla integracji z UE oraz stałe poparcie Zachodu otwierają przed Ukrainą drogę naprzód, umożliwiając pokonanie przeszkód, które opóźniały, hamowały i prowadziły do rezygnacji z reform dotychczas.