Data i lokalizacja:
19 Marzec 2020

ZAPROSZENIE na warsztaty projektu RECEIPT

CASE organizuje warsztaty na temat ekonomicznych skutków ekstremalnych warunków pogodowych dla sektora produkcyjnego w Europie i na świecie. Spotkanie odbędzie się 19 marca 2020 r. w Warszawie. Oficjalna agenda zostanie przedstawiona w drugiej połowie lutego br.

Warsztaty będą doskonałą okazją dla zaproszonych menedżerów, ekspertów i przedstawicieli firm z różnych krajów europejskich do wymiany doświadczeń, a także do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Uczestnicy spotkania zdobędą unikalną wiedzę, która pomoże ich biznesowi lepiej przygotować się na zmiany klimatyczne, a ich firma będzie miała realną szansę wpłynięci na decydentów unijnych - wyniki projektu zostaną przedstawione na poziomie UE.

We wzajemnie powiązanym świecie gospodarka Europy jest coraz bardziej dotknięta efektami zmian klimatycznych (huragany, susze, powodzie), które występują poza jej granicami. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. następujące kwestie: jakie są społeczno-gospodarcze skutki zmian klimatycznych dla przedsiębiorstw europejskich, jakie są nadchodzące tendencje w sektorze produkcyjnym, w jaki sposób należałoby zmodyfikować łańcuch wartości, aby utrzymać konkurencyjność sektora produkcyjnego na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

Warsztaty są częścią projektu badawczego RECEIPT - REmote Climate Effects and their Impact on European sustainability, Policy and Trade, finansowanego z unijnego programu Horyzont 2020.

Jeśli są Państwo zainteresowani warsztatami, prosimy o przesłanie odpowiedzi do naszego Kierownika Projektu, Dr Stanislava Bieliei na adres stanislav.bieliei@case-research.eu do 25 lutego 2020 roku.

W warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie osoby z zaproszeniami. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży i zakwaterowania.