Evaluation, Global/Multiregional, Konferencje, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Innowacja i Współzawodnictwo: Szczyt GTIPA 2023

Szczyt GTIPA 2023 Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie zgromadził szerokie grono ekspertów i decydentów, którzy w trakcie wydarzenia omawiali różne aspekty polityki technologicznej i innowacyjnej. Tematami szczytu były konkurencyjność innowacji na poziomie podregionalnym w Europie i Ameryce Południowej, strategie stymulowania innowacji w naukach o życiu, rola technologii cyfrowych w dekarbonizacji oraz możliwości przekształcenia globalnych łańcuchów wartości w handlu. Wydarzenie dostarczyło wniosków i wskazówek, które mogą ułatwić zwiększenie konkurencyjności gospodarek regionalnych.

Pierwszy z czterech paneli, zatytułowany "Konkurencyjność Innowacji na Świecie," był moderowany przez wiceprezesa CASE, Jana Hagemejera, i stanowił kluczowy punkt wydarzenia. Panel ten skupił się na dyskusjach na temat niedawno opublikowanych raportów GTIPA, które oceniły konkurencyjność innowacji w obszarach i rejonach wybranych krajów Europy, Ameryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Raporty te stanowią cenny punkt odniesienia dla decydentów, którzy dążą do wzmocnienia konkurencyjności regionalnych gospodarek. "Transatlantycki Indeks Konkurencyjności Innowacji na Poziomie Podregionalnym" obejmuje analizą regiony w Austrii, Niemczech, Włoszech, Węgrzech, Polsce, Szwecji i Stanach Zjednoczonych, podczas gdy w "Południowoamerykańskim Indeksie Konkurencyjności Innowacji na Poziomie Podregionalnym" porównane zostały obszary w Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Peru i Stanach Zjednoczonych.

Najważniejsze punkty Szczytu:

  1. Konkurencyjność Innowacji na Poziomie Regionalnym: Panel 1. podkreślił znaczenie oceny i wzmacniania konkurencyjności innowacji na poziomie regionalnym, uwzględniając, że regiony często odgrywają kluczową rolę w ogólnym wyniku gospodarczym kraju.

  2. Porównania Transatlantyckie i Południowoamerykańskie: Prezentacja Transatlantyckiego i Południowoamerykańskiego Indeksu Konkurencyjności Innowacji na Poziomie Podregionalnym pozwoliła na cenne porównania między regionami, dostarczając wartościowych danych dla decydentów i interesariuszy.

  3. Rekomendacje Polityczne: Paneliści omawiali rekomendacje polityki wynikłe z raportów, koncentrując się na obszarach, w których rządy i organizacje mogą dokonywać ukierunkowanych inwestycji w celu wspierania innowacji i konkurencyjności.

  4. Międzynarodowa Współpraca: Wydarzenie podkreśliło potencjał międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy między regionami, aby dodatkowo zwiększyć konkurencyjność innowacyjną.

Szczyt GTIPA pozwolił na kompleksowe zbadanie kluczowych kwestii związanych z polityką technologiczną i innowacyjną, otwierając drogę do współpracy między interesariuszami w dążeniu do zwiększenia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu.

Film z wydarzenia jest dostępny tutaj

JanHintro

kuZ1gLPDBO