Europe, GOW, innowacje, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, przedsięwzięcia innowacyjne, RSI, sektor JBR, telekomunikacja, mBank – CASE Seminar Proceedings

Innowacyjność polskiej gospodarki

Streszczenie

Zeszyt, który oddajemy do Państwa rąk jest podsumowaniem II cyklu seminariów pt. „Innowacyjność polskiej gospodarki” zorganizowanych na przełomie 2003 i 2004 roku przez Fundację Naukową CASE, CASE-Doradcy Sp. z o.o. oraz dziennik „Rzeczpospolita”, głównego patrona medialnego przedsięwzięcia. Patronat honorowy nad seminariami objęło Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt został dofinansowany przez Program Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. Opracowanie jest drugim raportem z serii Zeszytów Innowacyjnych CASE.

Cele projektu zostały zdefiniowane następująco:
– wstępna identyfikacja, analiza i prezentacja najważniejszych czynników mogących stymulować lub hamować rozwój innowacyjności, a w konsekwencji
konkurencyjność polskiej gospodarki;
– stworzenie forum wymiany poglądów i opinii pomiędzy przedstawicielami krajowego przemysłu, administracji państwowej oraz nauki;
– propagowanie wśród przedstawicieli nauki, przemysłu, administracji państwowej, mediów, opinii publicznej oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej problematyki rozwoju innowacyjności oraz jej znaczenia dla budowania długotrwałej konkurencyjności polskiej gospodarki.