Znaczenie imigracji zarobkowej dla gospodarki Polski

W obecnej debacie publicznej na temat imigracji zarobkowej do Polski często prym wiodą stwierdzenia emocjonalne lub pozbawione uzasadnienia w danych. Tymczasem, żeby rozsądnie mówić o Polsce jako kraju docelowym dla imigrantów, trzeba zrozumieć w pełni uwarunkowania – a w szczególności słabości – polskiego rynku pracy. Warto też uświadomić sobie, o jakiej skali procesów w ogóle mowa.

W 149. Zeszycie mBank-CASE prof. Joanna Tyrowicz odpowiada na pytanie, czy imigracja zarobkowa do Polski może rozwiązać problemy rynku pracy, a prof. Paweł Kaczmarczyk i prof. Agata Górny omawiają strukturalne konsekwencje napływu ukraińskiej siły roboczej na polski rynek pracy.

 

ZOBACZ PUBLIKACJĘ