Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej

Celem projektu było uczczenie 15. rocznicy wstąpeinia Polski do Unii Europejskiej.

W ramach projektu CASE uruchomiło stronę internetową  https://case-research.eu/15lat, na której regularnie publikowano wysokiej jakości analizy, eksperckie rekomendacje i niezależne opinie dotyczące członkostwa Polski w UE, a także informowano o organizowanych bezpłatnych wydarzeniach związanych  z tematyką unijną.

Ponadto CASE zainicjowało powstanie Koalicji think-tanków składającej się z najlepszych niezależnych polskich instytucji wspierających badania, edukację i szerzenie wiedzy ekonomicznej i społecznej w Polsce, której działania były skupione wokół 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W ramach projektu CASE opublikoało także raport pt. „Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej”,   który miał na celu podsumowanie ekonomicznych i społecznych korzyści członkostwa Polski w UE w oparciu o twarde dane, oraz omówienie kluczowych wyzwań dalszej integracji europejskiej z punktu widzenia Polski.