Joanna Pniewska

Asystenta ds. administracyjnych i komunikacji

Joanna ukończyła studia licencjackie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie kontynuuje naukę na II stopniu studiów na kierunku socjologia cyfrowa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zachodzących we współczesnych społeczeństwach przemian, spowodowanych m.in. wprowadzaniem nowych technologii.