18 Wrz 2023

CASE poszukuje osoby na stanowisko KIEROWNIKA PROJEKTÓW

CASE poszukuje osoby na stanowisko kierownika projektów – członka zespołu Business Development Team.

Zakres zadań:

 • Zarządzanie projektami wraz z ich budżetami, zapewnienie terminowego i zgodnego z budżetem dostarczenia wszystkich produktów i działań projektowych,
 • Koordynowanie przygotowania i terminowego składania wniosków i ofert projektów badawczych w tym także redagowanie ich naukowych elementów oraz bezpośrednia odpowiedzialność za przygotowanie elementów pozanaukowych (budżet, opis organizacji pracy itd.),
 • Koordynowanie przygotowywania i udział w opracowywaniu raportów merytorycznych i finansowych dla grantodawców oraz zapewnianie terminowego przekazywania ich grantodawcom,
 • Współpraca z innymi członkami personelu CASE w zakresie rozpowszechniania informacji o projektach i ich rezultatach,
 • Poszukiwanie dostępnych źródeł dofinansowania projektów badawczych.

Wymagania niezbędne:

 • Tytuł magistra w dziedzinie ekonomii, nauk politycznych lub równoważny,
 • Zainteresowanie i zaangażowanie w profesjonalne badania i analizy społeczne i ekonomiczne,
 • Minimum czteroletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • Umiejętności organizacyjne odpowiednie dla wielozadaniowego, szybkiego tempa pracy w międzynarodowym środowisku
 • Umiejętność pisania i redagowania pism i dokumentów przetargowych w języku polskim i angielskim
 • Doskonała komunikacja interpersonalna i umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra znajomość języka polskiego,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2, mile widziana znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie w przedziale 7000-8500 PLN brutto, w uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • Pracę w stabilnej i renomowanej instytucji,
 • Pracę w systemie hybrydowym.

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres jobs@case-research.eu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2023 r.

W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Administratorem danych jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa („CASE”; adres: ul. L. Zamenhofa 5 lok. 1B, 00-165 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane dla celów rekrutacji prowadzonych przez CASE, na podstawie zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Pytania dot. dziedziny prywatności w CASE prosimy kierować pod adres: case@case-research.eu

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.

W celu zachowania Twojego CV w bazie CASE i wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CASE moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”