26 Lut 2019

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie filmów, broszur i ilustracji.

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie filmów, broszur i ilustracji. Ogłoszenie można znaleźć na stronie Bazy Konkurencyjności

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.