06 Lut 2006

Wzmocnienie podażowej strony rynku jako warunek rozwoju publicznego rynku akcji w Polsce

Streszczenie

Dla rozwoju publicznego rynku akcji konieczne jest, aby obydwie strony rynku, tj. strona podażowa oraz strona popytowa, rozwijały się równomiernie, bowiem zbyt dynamiczny rozwój tylko jednej z nich może istotnie zahamować rozwój całego rynku. Przeprowadzona analiza strony podażowej publicznego rynku akcji w Polsce wykazała, iż strona ta nie jest dostatecznie rozwinięta, a w ostatnich latach jej rozwój został istotnie zahamowany. Utrzymywanie w długim okresie czasu takiego stanu rzeczy mogłoby pociągnąć za sobą poważne dla rynku i jego uczestników konsekwencje. Z tego względu wzmocnienie podażowej strony rynku wydaje się obecnie jednym z kluczowych wyzwań, którego podjęcie umożliwi dalszy rozwój publicznego rynku akcji w Polsce.