01 Sty 2001 - 01 Gru 2001

Wymiana wewnątrzgałęziowa na rynkach doskonale konkurencyjnych. Skutki ekonomiczne dla krajów kandydujących do UE

Opis projektu:

Celem projektu było wyjaśnienie mechanizmu wewnątrzgałęziowej wymiany zagranicznej w oparciu o awersje firm do ryzyka i związaną z tym potrzebę dywersyfikacji rynków oraz analiza skutków dotyczących polityki handlowej.

Wyniki badań opublikowano w serii CASE - CEU Working Papers nr 40 oraz w WSG Discussion Paper nr 78, którego wydawcą był Vienna University of Economics and Business Administration.

Sponsor:

Center for Economic Research and Graduate Education - Economic Institute (CERGE-EI)