Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Kirgistan, pomoc międzynarodowa, pomoc zagraniczna, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Wykorzystanie pomocy technicznej w Kirgistanie

Projekt realizowany był od sierpnia 2001 roku do stycznia 2002 roku we współpracy z CASE-Kyrgyzstan jako część ogólnoświatowego projektu UNDP pn. "Reforming Technical Cooperation for Capacity Development".
Koordynatorem projektu, w którym uczestniczyli Marek Dąbrowski, Radzisława Gortat oraz Roman Mogilewskj, był Jacek Cukrowski.
Raport omawiający pomoc międzynarodową dla sześciu krajów, w tym dla Kirgistanu, ukazał się w październiku 2002 r.