ceny, Europe, Financial sector, inflacja, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka fiskalna, Polska, Post-communist transition and development issues, Studia i analizy, transformacja systemowa

Wpływ polityki fiskalnej na proces dezinflacji w gospodarkach przechodzących transformację