01 Lut 2007 - 02 Lut 2007

Tadżykistan: Matryca Reformy Polityki Programowej - wsparcie Programu Opieki Społecznej na lata 2007/2008

02.2007 - 05.2007

Administrator: Karolina Jakubowska

Opis Projektu:

Strategia Walki z Ubóstwem oraz Narodowy Plan Rozwoju zidentyfikowały cztery priorytety opieki społecznej w Tadżykistanie:

  1. System zapomóg gotówkowych i system emerytalny są źle zarządzane i nieefektywne, niezbędny jest wzrost efektywności zarządzania;
  2. Poziom oferowanych zasiłków jest zbyt niski, niezbędny jest znaczący wzrost środków publicznych na opiekę społeczną;
  3. System emerytalny wymaga reformy; 
  4. Należy rozpatrzyć alternatywne rozwiązania dla instytucjonalnej opieki.

Reforma systemu zapomóg gotówkowych skierowana jest do zubożałych grup społecznych.  Efektywność, prostota wdrażania, jak i mechanizmy zapewniające przejrzystość w monitorowaniu i kontroli będą odgrywały kluczową rolę we wdrażaniu reformy.

Głównym celem tej misji jest przyczynienie się do efektywnego wdrożenia schematu opieki społecznej poprzez opracowanie Matrycy Reformy Polityki Programowej, która ukierunkuje pracę rządu Tadżykistanu na lata 2007/2009.

 

Partner:

ECORYS Nederland B.V.

 

Sponsor:

Komisja Europejska - EuropeAID