02 Gru 2012 - 03 Gru 2012

Studium ekonomicznych następstw obecnej struktury stawek VAT

12.2012 - 08.2013

Opis projektu:


Szerokie zróżnicowanie stawek VAT jest wciąż stosowane w Unii Europejskiej. Obecnie, stawka zerowa obowiązuje w 8 krajach członkowskich, Dania zaś jest jedynym państwem,  które nie stosuje żadnych stawek obniżonych (nie-zerowych). Ponieważ stawki takie są z wielu przyczyn krytykowane oraz ze względu na ich liczne wady, zbadane zostaną ekonomiczne następstwa ich zniesienia.

 

Cele projektu:


Projekt ma na celu ewaluację wpływu zniesienia obniżonych stawek VAT na różne rodzaje gospodarstw domowych, sektorów oraz dochodów. W zależności od dostępności danych oraz ich jakości, analiza zostanie dokonana z uwzględnieniem sytuacji wszystkich 27 Państw Członkowskich.

 

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Projekt zakłada realizację czterech zadań, dwa spośród których (numer 2 i 3) zrealizuje CASE:

  • Zadanie 1: oszacowanie płatności VAT dokonywanych przez gospodarstwa domowe w każdym z Państw Członkowskich .
  • Zadanie 2: oszacowanie płatności VAT dokonywanych przez pozostałe podmioty w każdym z Państw Członkowskich .
  • Zadanie 3: Oszacowanie wpływu dochodów z VAT na gospodarstwa domowe oraz pozostałe podmioty w każdym z Państw Członkowskich.
  • Zadanie 4: Wpływ na popyt oraz zatrudnienie w Unii Europejskiej jako całości.