Advisory, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Trade, economic integration and globalization

Strategiczne cele i zadania Litwy na forum międzynarodowym


Opis projektu:

W ramach  projektu UNDP  zostały przedstawione uwagi do projektu dokumentu pt. "Strategiczne cele i zadania Litwy na forum międzynarodowym", przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy (ze szczególnym uwzględnieniem Światowej Organizacji Handlu, OECD oraz dwu- i wielostronnych programów pomocowych).