Europe, Financial sector, finanse publiczne, Macroeconomics and macroeconomic policy, podatki, Polska, reforma finansów publicznych, reforma podatkowa, system podatkowy, Zeszyty mBank-CASE

Stan finansów publicznych w Polsce - konieczność reformy

Zeszyt zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas 65 seminarium, którego tematem była konieczność reformy finansów publicznych w Polsce. Zorganizowane przez Fundację CASE i BRE Bank SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych, seminarium odbyło się w Warszawie w marcu 2003 r.