Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy, Mołdowa, polityka gospodarcza, Post-communist transition and development issues

Seminarium "Okragłego stołu" dla Prezydenta Mołdowy


Opis projektu:

Na prośbę Prezydenta Mołdowy Vladimira Voronina i UNDP CASE uczestniczył w przygotowaniu dyskusji "okrągłego stołu" nt. polityki gospodarczej Mołdowy z udziałem czołowych ekspertów międzynarodowych oraz najwyższego kierownictwa kraju (prezydent, premier, wicepremierzy, rzecznik parlamentu i jego zastępcy, ministrowie, przewodniczący komisji parlamentarnych, doradcy prezydenta).

Spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2003 roku w Kiszyniowie. W ramach projektu powstało także opracowanie nt. głównych problemów i wyzwań gospodarki Mołdowy (Moldova: Major Economic Problems and Challenges), przygotowane w językach angielskim, rosyjskim i rumuńskim pod kierunkiem Marka Dąbrowskiego, Petru Veverita oraz Viacheslava Negruta. Okrągły stół był poprzedzony kilkudniową misją wstępną Marka Dąbrowskiego w Kiszyniowie w marcu 2003 r.