07 Lut 2003

Przyszłość Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Zeszyt zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas 64 seminarium, którego tematem była przyszłość Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zorganizowane przez Fundację CASE i BRE Bank SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych, seminarium odbyło się w Warszawie w lutym 2003 r.