Europe, Financial sector, giełda papierów wartościowych, instrumenty finansowe, Polska, publiczny rynek akcji, rynek finansowy, rynek kapitałowy, Zeszyty mBank-CASE

Przyszłość Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Zeszyt zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas 64 seminarium, którego tematem była przyszłość Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zorganizowane przez Fundację CASE i BRE Bank SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych, seminarium odbyło się w Warszawie w lutym 2003 r.