Advisory, Europe, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Projekt edukacyjno-badawczy finansowany przez The German Marshall Fund

Opis projektu:

Projekt edukacyjno-badawczy koordynowany przez Barbarę Błaszczyk obejmował trzy rodzaje przedsięwzięć:

1. projekt badawczy pt. Projekt pilotażowy transferu technologi (A Transfer of Technology Pilot Project), którego koordynatorem był Richard Woodward. Badanie dotyczyło metod wyłaniania polskich firm z sektora MSP, które realizowałyby projekt pilotażowy transferu technologii, a także identyfikowało potencjalnych partnerów tych firm w USA i Europie Zachodniej. Praca zwieńczona została raportem pt. Networking for Innovation: Pre-Feasibility Study for Transfer of Foreign Technology to Polish Small and Medium-Sized Enterprises, który został zaprezentowany w maju 2000 na konferencji w Warszawie.

2. Edukacja młodych pracowników:

  • cykl seminariów naukowych dla młodych pracowników. Seminaria prowadzili: Stanisław Wellisz z Columbia University (cykl seminariów z zakresu mikroekonomii stosowanej) oraz Lucjan T. Orłowski z Sacred Heart University (cykl seminariów pt. Międzynarodowe kryzysy finansowe i systemy obrony rynków kapitałowych w gospodarkach "wschodzących").
  • sfinansowanie pobytu dwóch młodych pracowników CASE: Małgorzaty Jakubiak i Katarzyny Zawalińskiej w Sacred Heart University w USA. W ramach wyjazdu uczestniczyły one w letnim kursie makroekonomii zaawansowanej.

3. Promowanie badań ekonomicznych: współfinansowanie międzynarodowej konferencji "Ten Years After: Transition and Growth in Post-Communist Countries", która odbyła się w dniach 15-16 października 1999 r. w Warszawie.

Sponsor:

The German Marshall Fund