01 Sie 2011 - 02 Sie 2011

Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian

08.2011 - 09.2011

Description:

W ramach projektu eksperci CASE przygotowali ekspertyzę, mającą na celu identyfikację i omówienie przeszkód w polskim systemie prawnym w kontekście zakładania i prowadzenia firm, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do kobiet. Przeanalizowane zostały przepisy prawa polskiego mające lub mogące mieć negatywny wpływ na podejmowanie przez kobiety decyzji o zakładaniu działalności gospodarczej.  Ponadto eksperci przygotowali rekomendacje zmian prawnych, które pozwalają na minimalizację bądź likwidację barier rozwoju specyficznych dla przedsiębiorczości kobiet oraz zwiększenie aktywności zawodowej kobiet poprzez pracę na własny rachunek. Dodatkowo wskazane zostały zagraniczne rozwiązania prawne, które mogą stanowić przykłady dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości kobiet oraz tworzenia warunków do godzenia życia prywatnego i zawodowego.