01 Paź 2011 - 02 Paź 2011

Pomiar kosztów administracyjnych i obciążeń związanych z Dyrektywą o Czasie Pracy UE

10.2011 - 10.2011

Opis projektu:


Badanie zostało zlecone przez Komisję Europejską w celu ewaluacji unijnej dyrektywy dotyczącej czasu pracy 2003/88/EC. Szczególną uwagę poświęcono zmianom w kosztach administracyjnych oraz innym obciążeniom, które mogą wystąpić w konsekwencji zatwierdzenia jednej z dyskutowanych z partnerami społecznymi alternatyw.
Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie rewizji dyrektywy w celu:

  • sprawdzenia, czy reguły UE dotyczące standardów czasu pracy odpowiadają zmianom na rynku pracy w ciągu ostatnich 20 lat
  • wprowadzenia większej elastyczności czasu pracy, wychodząc naprzeciw pracodawcom i pracownikom
  • zapewnienia lepszej ochrony niektórym grupom zawodowym
  • doprecyzowania tych aspektów prawnych, które obecnie wzbudzają niejasności

CASE odpowiadało za analizę sytuacji w Polsce i Niemczech. Głównymi zadaniami badaczy były:

  • identyfikacja pierwotnych i wtórnych źródeł informacji (identyfikacja podmiotów, z którymi należy przeprowadzić wywiady, danych statystycznych oraz innych istotnych dokumentów i publikacji)
  • zbiór danych (ok. 17 wywiadów)
  • dostarczenie raportu końcowego

Sponsor:

EC DG EMPL

Partner:

Economisti Associati