01 Maj 2000 - 01 Mar 2001

Polsko-Ukraińska współpraca w dziedzinie nadzoru bankowego: Zacieśnianie kontaktów między NBP i NBU

Opis projektu:

Projekt finansowany był przez USAID w ramach programu "Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej" (PAUCI). Koordynatorem projektu była Ewa Balcerowicz, a wykonawcami Krzysztof Połomski i Aleksiej Szapowalow. Prace ekspertów koncentrowały się na następujących zagadnieniach:

  • ustawodawstwo i regulacje
  • nadzór nad bankami w sytuacji kryzysowej
  • nadzór inspekcyjny
  • nadzór analityczny
  • procedury monitorowania banków zagranicznych, a także banków krajowych posiadających przedstawicielstwa w innych krajach.

W ramach projektu zorganizowano kilka wizyt ekspertów ukraińskich w Narodowym Banku Polskim (NBP) oraz staże dla przedstawicieli nadzoru Bankowego Ukrainy w polskim Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. Publikacja podsumowująca projekt ukazała się w języku polskim i ukraińskim w serii Studia i Analizy nr 226.