05 Lut 2014

Polska transformacja ustrojowa w perspektywie porównawczej

W 1989 r. Polska postrzegana była jako państwo znajdujące się w chronicznym kryzysie politycznym i ekonomicznym. Od 1976 r. kraj ten nieustannie zmagał się ze strajkami oraz stagnacją gospodarczą. Za granicą o Polsce zwykło się mówić, że jest nieuleczalna. Niemcy, chcąc opisać dysfunkcyjną gospodarkę, mówili o polskim gospodarzeniu (polnische Wirtschaft), Szwedzi zaś chaos polityczny określali mianem polskiego parlamentu (polsk riksdag). Uznany historyk zajmujący się Polską, Norman Davies, napisał książkę „Boże Igrzysko”, opisująca historie tego kraju. Jak mówił, tytuł symbolizuje wszystkie katastrofy, które spadły na polski naród. Określenie to może „z powodzeniem zostać użyte wobec kraju, któremu los często płatał złośliwe figle” (Davies 1982, xvi). Dziś Polska wyróżnia się praktycznie największym sukcesem ekonomicznym spośród trzydziestu krajów postkomunistycznych.