Polityka energetyczna – punkt zwrotny. Jak wojna w Ukrainie zmieni politykę energetyczną Unii Europejskiej?

Polityka energetyczna – punkt zwrotny. Jak wojna w Ukrainie zmieni politykę energetyczną Unii Europejskiej_final 2_miejsce_w
 

 

Agresja Rosji na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację w Europie. Poza polityką obronną, najistotniejsza zmiana dotyczy polityki energetycznej Unii Europejskiej. Czy odpowiedzią powinien być krok wstecz i powrót do węgla, czy też wprost przeciwnie jeszcze szybsze odejście od paliw kopalnych? Te i inne kwestie poruszone zostały podczas seminarium CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które odbyło się 29 marca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 

Podczas seminarium dyskutowano o stopniu uzależnienia Polski i UE od surowców energetycznych z Rosji oraz przedstawiono możliwości zaprzestania dostaw ze Wschodu. Omówiono również kwestię wzrostu cen energii, jego społeczne oraz gospodarcze konsewkencje oraz działania podejmowane przez Unię Europejską w celu ich złagodzenia.

 

- Droga energia to wyzwanie dla polityki gospodarczej, fiskalnej i społecznej – mów Jarosław Neneman, CASE Fellow, prowadzący seminarium. – Przed nami poważne zadanie ochrony gospodarstw domowych i firm przed wzrostem cen energii, ale także równie poważne zadanie zmierzenia się z krótko- i długofalowymi kosztami oraz konsekwencjami takiej ochrony. 

 

W trakcie seminarium rozważano, czym powinna się charakteryzować nowa polityka energetyczna, jak szybko można ją wdrożyć i jakich zmian będzie wymagała.

 

Goścmi seminarium byli Izabela Zygmunt (Przedstawicielstwo KE we Warszawie), dr Leszek Kąsek (ING), dr Joanna Maćkowiak-Pandera (Forum Energii), dr Mateusz Szczurek (EBOR), Aleksander Śniegocki (Instytut Reform), prof. Andrzej Szablewski (INE PAN), prof. Tomasz Motowidlak (UŁ); dr Andrzej Raczko (były Minister Finansów i członek zarządu NBP). Seminarium prowadził dr Jarek Neneman (CASE, UŁ).

 

 

Patronat medialny:

 

                                                              Rzeczpospolita_srednie