Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Rosja

Ocena szans reform w Rosji

Był to raport przygotowany przez Rafała Antczaka dla Banku Handlowego w Warszawie, oceniający sytuację makroekonomiczną Rosji i perspektywy rozwoju tego kraju z punktu widzenia działalności banku zagranicznego w Rosji.