01 Gru 2007 - 02 Gru 2007

Mobilność młodych polskich naukowców

12.2007 - 07.2008

Opis Projektu:

Projekt ma na celu zbadanie skali stałej lub czasowej emigracji młodego pokolenia polskich naukowców, a także szeroko rozumianych determinant migracji, działalności naukowej Polaków za granicą oraz planów na przyszłość (w szczególności warunków w jakich osoby te rozważają powrót do Polski).

Projekt składa sie z dwóch komponentów: badania skali zjawiska oraz badania struktury i przyczyn występowania zjawiska. Częśc pierwsza jest próbą oszacowania wielkości populacji naukowców polskich pracujących zagranicą oraz określenia kierunków emigracji naukowej z Polski wg dziedzin naukowych, przy wykorzystaniu zagranicznych i polskich zrodel danych.

Druga część projektu poświęcona jest analizie zjawiska emigracji, głównie poprzez określenie losów naukowców i ich motywacji. Opisane jest również zjawisko reemigracji - powrotów do Polski.

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje:

Raport końcowy [PL] do pobrania na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, wersja drukowana w siedzibie Fundacji.

 

Sponsor:

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej