MICHAŁ MYCK


Michał Myck jest dyrektorem i członkiem Zarządu CenEA. Wcześniej pracował w Institute for Fiscal Studies w Londynie (1999-2004; International Fellow 2005-2011) i w DIW-Berlin (2005-2013), z którym nadal współpracuje jako Research Fellow w Departamencie Ekonomii Sektora Publicznego. Od 2005 roku jest kierownikiem polskiej grupy badawczej projektu „SHARE: 50+ w Europie” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

Na Uniwersytecie Oxfordzkim otrzymał dyplom z wyróżnieniem na kierunku Philosophy, Politics and Economics (First Class, 1997r.) oraz stopień Master of Philosophy z ekonomii (1999r.). W marcu 2006 otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W czerwcu 2015 uzyskał habilitację na Freie Universität Berlin.

Jego analizy koncentrują się obecnie na modelowaniu zachowań na rynku pracy, zależności między zatrudnieniem i zdrowiem, efektywnością programów wspierania zatrudnienia i strukturą systemu podatków i świadczeń. Publikował w takich czasopismach jak Journal of Health Economics, Social Science and Medicine, Labour Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Economics of Transition, Fiscal Studies, Oxford Review of Economic Policy and Review of Economics of the Household.

 


Publikacje CASE