Europe, Financial sector, konkurencyjność, Polska, sektor bankowy, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska, Zeszyty mBank-CASE

Konkurencyjność sektora bankowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Konkurencyjność sektora bankowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej była tematem 76. seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w lutym 2005 r.