07 Lut 2005

Konkurencyjność sektora bankowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Konkurencyjność sektora bankowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej była tematem 76. seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w lutym 2005 r.