01 Lip 2005 - 01 Paź 2005

Kompleksowa analiza funkcjonalna organów centralnej administracji publicznej w Republice Mołdowy

 

Opis Projektu:

Projekt realizowany był wspólnie przez CASE, CASE-Mołdowa oraz łotewską firmę Corporate and Public Management Consulting (CPM) pod kierunkiem Veaceslava Negruty i Petru Veverity z CASE-Mołdowa. Głównym celem projektu było przeprowadzenie funkcjonalnej analizy struktur rządu oraz kluczowych ministerstw i agend rządowych. Powyższa analiza posłużyła ekspertom do przygotowania rekomendacji dla kierowanej przez Premiera Komisji ds. Reorganizacji Rządu.