27 Cze 2017
Zeszyty mBank-CASE

Jak Komisja Europejska i kraje europejskie walczą z oszustwami VAT

Luka w podatku VAT,  zarówno w skali całej Unii Europejskiej, jak i w skali poszczególnych (acz nie wszystkich) państw członkowskich Unii przemawia do wyobraźni i budzi wiele skrajnych emocji. Trudno bowiem zaakceptować fakt, że jej poziom jest tak znaczący , a - co więcej - w ostatnich latach zmniejsza się dość nieznacznie mimo podejmowanych prób jej ograniczenia.     

Luka ta w powszechnym rozumieniu dość często utożsamiana jest wyłącznie z konsekwencjami oszustw czy wyłudzeń,  jednak jej elementów składowych jest znacznie więcej i wiele z nich nie ma nic wspólnego z nadużyciami. Nie zmienia to jednak faktu, że  to właśnie oszustwa i nadużycia stanowią szczególnie znaczący element luki w VAT. 

Pobierz 147. Zeszyt mBank-CASE "Jak Komisja Europejska i kraje europejskie walczą z oszustwami VAT"

 

 

Zdjęcie: Nick YoungsonCC BY-SA 3.0