Nauka:
  • 1978-1981 – Uniwersytet w Wiktorii, Wellington, Nowa Zelandia
  • Studia licencjackie nauk humanistycznych,  kierunek: Lingwistyka Stosowana
Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły)

GRAŻYNA KRAŚNIEWSKA

Kierownik do spraw administracyjnych i HR

Grażyna Kraśniewska jest w CASE odpowiedzialna za organizację i koordynację zasobami ludzkimi, zadaniami administracyjnymi i procedurami biurowymi, jak również nadzorem nad wdrażaniem nowych pracowników, ich rozwojem oraz szkoleniem. Ponadto pełni rolę asystentki zarządu.

Pani Kraśniewska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji i zarządzaniu projektami w sektorze publicznym oraz pozarządowym, w szczególności w organizacjach zarządzających programami badawczymi i projektami o wysokim budżecie. Posiada również doświadczenie w rozwoju biznesu i organizacji konferencji.

Przed dołączeniem do zespołu CASE, Grażyna Kraśniewska pełniła takie role jak Koordynator w Instytucie Badań Edukacyjnych, Starsza Specjalistka w Biurze ds. Programów Pomocy Zagranicznej w Ochronie Zdrowia, Koordynator projektu „Start w dorosłość” (MF, EOG i NMF) oraz Kierownik Projektu w Fundacji „Ekologia i Zdrowie”.

Jest absolwentką Uniwersytetu Wiktorii w Wellingtonie, Nowa Zelandia (BA).