01 Sie 2011 - 02 Sie 2011

ENPI - Koszty i korzyści wynikające z migracji zarobkowej między UE a państwami programu Partnerstwa Wschodniego

08.2011 - 08.2013

Opis:

Celem niniejszego projektu jest analiza obecnych i potencjalnych kosztów i korzyści wynikających z migracji zarobkowej z krajów Partnerstwa Wschodniego do UE zarówno dla rynków pracy w UE jak i w tychże krajach partnerskich. Dogłębnie przeprowadzona analiza strukturalna ma za zadanie:

  • zapewnić prognozy przyszłego wpływu mobilności na rynku pracy na rynki pracy UE i krajów partnerskimi,
  • zaproponować możliwe polityczne/legislacyjne/operacyjne rozwiązania w celu ułatwienia dopasowania pracy (labour-matching) między UE a krajami partnerskimi,
  • zbadać prawdopodobny wpływ zwiększonej migracji zarobkowej z krajów wschodnich do UE na migracje siły roboczej z innych części świata do UE, ze szczególnym uwzględnieniem krajów śródziemnomorskich.

Eksperci CASE będą odpowiedzialni za przygotowanie pogłębionej analizy strukturalnej rynków pracy w krajach programu Partnerstwa Wschodniego, w tym zaleceń dotyczących poprawy funkcjonowania rynków pracy, analizy powiązań między lokalnymi rynkami pracy i przepływami migracyjnymi w krajach partnerskich oraz analizy obecnych i potencjalnych kosztów i korzyści wynikających migracji zarobkowej dla partnerskich krajów wschodnich. Ponadto CASE będzie odpowiedzialny za koordynowanie prac konsorcjum i jakość przedstawionego badania.

Badane kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdowy i Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska, Hiszpania

Sponsor:
Komisja Europejska DG EuropeAid

Partnerzy:
IZA - Instytut Studiów Pracy http://www.iza.org/en/webcontent/index_html
CEU - Central European University www.ceu.hu
LSE Enterprise http://www2.lse.ac.uk/businessAndConsultancy/LSEEnterprise/Home.aspx

 

 

Migration from the Eastern Partnership Countries to the European Union - Options for a Better Future