aktywność zawodowa, bezrobocie, Europe, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Polska, praca, rynek pracy, zatrudnienie, Zeszyty mBank-CASE

Elastyczność i sprawność rynku pracy

Streszczenie

Specjaliści rynku pracy twierdzą, że naturalna stopa bezrobocia w Polsce nie spadnie poniżej 11 a nawet 13%. Podstawą prognozy jest istniejąca struktura zasobów pracy, czyli wiek osób poszukujących pracy, kwalifikacje i aktywność edukacyjna osób dorosłych. Z punktu widzenia aktywnej polityki rynku pracy, kto wie, czy jednym z najważniejszych narzędzi nie będzie integracja społeczna przez pracę, czyli, jak się przewiduje, szczególnego znaczenia mogą nabrać wszystkie formy związane z wykorzystaniem kontraktu socjalnego. Pierwsze więc będzie budowanie aktywności zawodowej, co wymaga pracy psychologa, doradcy zawodowego, być może zmiany kwalifikacji, wymaga to też dłuższego czasu pracy na próbę (w różnych formach) i specyficznego pośrednictwa pracy. A Polska, niestety, nie może się poszczycić żadnymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Nie ma żadnej integracji między pomocą społeczną, która zasadniczo zajmuje się problemami integracji społecznej a służbami zatrudnienia. Ta instytucjonalna dezintegracja może być istotnym utrudnieniem w rozwiązywaniu problemów rynku pracy. Nawet zakładając, że przez najbliższe cztery lub pięć lat nie zmieni się koniunktura, wzrost gospodarczy itp., to może się okazać, że co najmniej 11% osób w wieku zatrudnieniowym może być stale bezrobotna, jeśli nie uruchomi się dodatkowych innych działań pozwalających na integrację społeczną, także przez pracę. Co prawda część znawców twierdzi, że istotniejsze od integracji społecznej są instytucje ekonomii społecznej. Wydaje się jednak, że instytucje ekonomii społecznej nie zaabsorbują zbyt wielkiej skali zasobów. Bezrobocie w Polsce, w dużej części, ma charakter strukturalny. Jest to bardzo wielkie wyzwanie. Skala i charakter bezrobocia prawdopodobnie będzie oznaczała konieczność akceptacji różnych krótkookresowych form zatrudnienia, jeśli chcemy zbudować aktywność osób pozostających bez pracy.