11 Cze 2019

CASE szuka osoby na stanowisko: Starszy ekonomista ds. analiz

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych poszukuje starszego ekonomisty do pracy przy realizacji projektu „Budowanie i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy”.

Oferujemy pracę na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu , w okresie od czerwca 2019 r. do czerwca 2020 r.

 

ZAKRES ZADAŃ:

Współpraca z Liderem Projektu, Dyrektorem Zespołu Polityki Fiskalnej oraz zespołem w obszarze konceptualizacji i realizacji projektu.  Zakres prac Zespołu Polityki Fiskalnej obejmuje przede wszystkim:

 • analizę danych,
 • tworzenie i interpretację modeli statystycznych i ekonometrycznych,
 • zarządzanie i dostarczanie zgodnie z normami w zakresie jakości, kosztów i czasu złożonego projektu wykorzystującego modele ekonometryczne.

W szczególności do zadań pracownika będzie należało:

 • praca przy opracowaniu metody kalkulacji i dezagregacji luki w PIT, z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych korygujących obciążenia wynikające z selekcji próby,
 • współpraca w procesie testowania metody kalkulacji i dezagregacji luki w PIT,
 • współpraca przy analizie rezultatów otrzymanych z testowania metody kalkulacji i dezagregacji luki w PIT,
 • współpraca w procesie dopracowywania metody kalkulacji luki w PIT,
 • współpraca przy procesie wdrożenia metody kalkulacji i dezagregacji luki w PIT,
 • współpraca i nadzór przy procesie stworzenia publikacji z instrukcją i rekomendacjami.

 

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie: magister ekonomii (mile widziane studia doktoranckie lub stopień doktora nauk ekonomicznych),
 • doświadczenie w zakresie opracowywania modeli statystycznych i ekonometrycznych, w szczególności z wykorzystaniem modelu Heckmana (mile widziana znajomość alternatywnych specyfikacji modeli ekonometrycznych korygujących obciążenie wynikające z selekcji próby),
 • doświadczenie w przygotowywaniu analiz w obszarze podatkowym (mile widziane doświadczenie w tworzeniu lub ocenie modeli ekonometrycznych lub statystycznych),
 • zaawansowane umiejętności obsługi komputera, wiedza i doświadczenie z pakietem statystycznym np. STATA, SPSS, R, Python oraz z bazami danych,
 • język angielski na poziomie co najmniej C1.

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres jobs@case-research.eu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 czerwca 2019 r. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

Administratorem danych jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa („CASE”; adres: Al. Jana Pawła II 61 lok. 212, 01-031 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane w dla celów rekrutacji prowadzonych przez CASE, na podstawie zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Pytania dot. dziedziny prywatności w CASE prosimy kierować pod adres: case@case-research.eu.

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

W celu zachowania Twojego CV w bazie CASE i wzięcia udziału  w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w CV następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CASE moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."