14 Cze 2024

Czy są na rynku akcji opcje finansowania dla MSP z udziałowcami z Białorusi w UE?

Policy paper analizuje możliwości i wyzwania, przed jakimi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z białoruskimi akcjonariuszami w UE, starające się o dostęp do publicznych rynków kapitałowych, takich jak NewConnect w Polsce i Nasdaq First North Baltic. Zwraca uwagę, że tradycyjne finansowanie bankowe jest dla tych firm ograniczone ze względu na brak zabezpieczeń, sankcje oraz krótkie historie kredytowe. Mimo to, dostępne są alternatywne metody finansowania, takie jak crowdfunding, venture capital oraz publiczne oferty akcji.

Dokument podkreśla korzyści płynące z wejścia na giełdę, w tym lepszy dostęp do kapitału, poprawę zarządzania oraz zwiększenie wiarygodności. Omawia również wyzwania i koszty związane z pierwszymi ofertami publicznymi (IPO). Proponowane rozwiązania mają na celu integrację białoruskich przedsiębiorców z gospodarką UE, wzmocnienie ich wpływu oraz wsparcie reform gospodarczych na Białorusi.

 

Pobierz/czytaj publikację